Διαύγεια


Νέο υποσύστημα για την αυτόματη ανάρτηση εγγράφων στην διαύγεια βάσει του Διαύγεια API. Το υποσύστημα παράγει πλήρως δυναμικές φόρμες με τα απαιτούμενα πεδία οποιουδήποτε τύπου ανάρτησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή