Η HYPERSYSTEMS προσφέρει τις εξής υπηρεσίες στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων:

  • Μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του οργανισμού
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, τροποποίηση, παραμετροποίηση
  • Εγκατάσταση και δοκιμές των εφαρμογών
  • Εκπαίδευση στη χρήση, διαχείριση και προγραμματισμό των εφαρμογών
  • Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση με δυνατότητα κάλυψης υψηλής διαθεσιμότητας των εφαρμογών
  • Μαζική εισαγωγή δεδομένων