Διαύγεια


Νέο υποσύστημα για την αυτόματη ανάρτηση εγγράφων στην διαύγεια βάσει του Διαύγεια API. Το υποσύστημα παράγει πλήρως δυναμικές φόρμες με τα απαιτούμενα πεδία οποιουδήποτε τύπου ανάρτησης.

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 5.9


Εγκαταστάθηκε η νέα έκδοση του HPRESS σε ALPHA TV, ALPHA TV Κύπρου, TVONE Κύπρου. Επίσης παρουσιάσθηκε η νέα έκδοση ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 5.9 με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας, ψηφιακών υπογραφών και διαλειτουργικότητας.

“e-pronoia” & “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας”


Τέθηκαν σε λειτουργία δύο σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εθνικής εμβέλειας στα οποία η Hyperystems συμμετείχε με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σαν βασικό υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών. Το έργο “e-pronoia: Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για τον Πολίτη” και το έργο “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας” του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης ο τομέας εκπαιδευτικού λογισμικού της Hypersystems ολοκλήρωσε μια σειρά από πλήρως προσβάσιμα ηλεκτρονικά..Read More

Επέκταση εγκαταστάσεων


Επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε φορείς όπως ΕΕΤΤ, ΕΟΕ, ΕΤΕΑΝ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας – Πρόνοιας, ΟΓΑ κλπ και του HPRESS-XML στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Στο τέλος του έτους, η έκδοση 4.5 του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML ενσωμάτωσε τις τελευταίες αλλαγές στο Υποσύστημα Ψηφιακών Υπογραφών και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ. Παράλληλα βελτίωσε αισθητά την συνολική λειτουργικότητα.

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 4.4


Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συντακτικού Συστήματος για τις ανάγκες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και την ΕΡΤ. Επίσης παρουσιάστηκε η έκδοση 4.4 του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML η οποία είναι σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για τον χειρισμό των Ηλεκτρονικών αρχείων, τις ψηφιακές Υπογραφές και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αρχές Εξωτερικού του ΥΠΕΞ


Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε μεγάλες Αρχές Εξωτερικού του ΥΠΕΞ. Παρουσιάσθηκε νέα έκδοση (v4.3) με την προσθήκη του module Communication Manager για την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων καθώς επίσης και υποσύστημα επικοινωνίας με την Δι@ύγεια με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής.