Λογισμικό Oracle και διαχείριση 1
  • Υλοποίηση προσαρμοσμένων εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, APEX)
  • Βελτιστοποίηση βάσης Oracle
  • Υποστήριξη βάσης Oracle