Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.20 1

Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.20


Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Hypersystems ανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.20.

H νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.20 περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα στάδια της εγκριτικής διαδικασίας
  • Δυνατότητα προσδιορισμού των συνυπογραφόντων εγκρίνοντων σε Σχέδιο Εξερχόμενης αλληλογραφίας, Εισήγηση, Απόφαση, και γενικά σε οποιαδήποτε ροή στην την οποία εφαρμόζεται εγκριτική διαδικασία
  • Δυνατότητα αυτοματοποίησης ροής εγκριτικής διαδικασίας, για κάθε τύπο εγγράφου, με προκαθορισμένες ροές από τον εισηγητή
  • Αυτοματοποιημένη μετατροπή του σχεδίου σε εξερχόμενο
  •  Ένθεση των στοιχείων Πρωτοκόλλου και ΑΔΑ στα έγγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας
  •  Ένθεση ψηφιακής υπογραφής για την έκδοση του Ακριβούς Αντιγράφου, στα έγγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας

Η νέα έκδοση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες οι οποίοι καλύπτονται από σχετικό συμβόλαιο συντήρησης, και επιθυμούν να την εγκαταστήσουν.

Δείτε επίσης

δημοφιλή