Η Hypersystems αναγνωρίζοντας την αξία και την σημασία των προϊόντων λογισμικού και των σχετικών υπηρεσιών που παρέχει, στους πελάτες που την εμπιστεύονται, δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών και των προϊόντων της, η Hypersystems έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

Το ISO έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία του έκδοση 9001:2015, και η ορθή τήρηση του πεδίου εφαρμογής, πιστοποιείται σε ετήσια βάση από την εταιρία EQA HELLAS.

Το ISO καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Hypersystems όπως: 

  • την ανάπτυξη, διάθεση & υποστήριξη λογισμικού υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες, 
  • την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης & αρχειοθέτησης εγγράφων, 
  • την υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Hypersystems που είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.