Ολη η δημόσια περιουσία … με ένα κλικ, χάρη και στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 1

Ολη η δημόσια περιουσία … με ένα κλικ, χάρη και στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML


Πολύ σύντομα όλοι οι πολίτες θα μπορούν να δουν ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία για την περιουσία του Δημοσίου, ένα είδος «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» της Δημόσιας Περιουσίας.

Αυτό προβλέπεται στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων- Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.» το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών Μητρώου, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, για χρήση από τις υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι πολίτες θα μπορούν να μάθουν για τα ακίνητα που έχει το δημόσιο, τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ακίνητα που μισθώνει και τα ενοίκια κ.λπ.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Quality & Reliability, η οποία και το υλοποίησε με υπεργολάβο την Hypersystems για το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML αποτελεί το βασικό εργαλείο Διαχείρισης Εγγράφων, Ροής Εργασιών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του ΨΥΔΗΠΕΕΚ σε 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 50 Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε όλη την Ελλάδα.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML υποστηρίζει λειτουργίες όπως :

  • Διαχείριση εγγράφων
  • Χρέωση εγγράφων
  • Σύνταξη εγγράφων
  • Έγκριση και δρομολόγηση
  • Μακρόχρονη αρχειοθέτηση
  • Αναζητήσεις
  • Στατιστικά στοιχεία
  • Ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των Κτηματικών Υπηρεσιών
  • Διαλειτουργικότητα με αντίστοιχες εφαρμογές του Υπ. Οικονομικών (πρωτόκολλο, Μητρώα, Portal)

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας όπως είναι αυτές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικά άρθρα: εδώ και εδώ

Δείτε επίσης

δημοφιλή