Εάν έχετε εμπειρία σε τεχνολογίες J2EE και βάσεων δεδομένων, (Oracle, PostgreSQL) σε περιβάλλον Linux, Windows, MacOS, εάν έχετε δημιουργήσει εφαρμογές σε περιβάλλον web με χρήση Javascript, Java, JQuery, XML, XSL, CSS, στείλτε μας το CV σας στο info@hypersystems.gr.