Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων στο Υπουργείο Εξωτερικών με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML


Το Υπουργείο Εξωτερικών, από τις πρωτοπόρες υπηρεσίες του Δημοσίου που υιοθέτησαν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων σε περιβάλλον web (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB), εμπιστεύθηκε εκ νέου την Hypersystems για την αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων. Το νέο σύστημα, βασισμένο στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems, είναι πλέον σε λειτουργία στην Κεντρική Υπηρεσία από τις 25/6/2010 με σκοπό να επεκταθεί …