Η πιο αξιόπιστη λύση για διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML - Διαχείριση / Διακίνηση Εγγράφων 1

Το ΑΡΧΕΙΟΝ – XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική

 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις : συμβόλαια πελατών, υποθέσεις, οδηγίες.
 • Δημόσιους οργανισμούς : ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, γραφεία τύπου, μελέτες, αναφορές, αιτήσεις πολιτών μέσω Internet.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα : βιβλιοθήκες, δημοσιεύσεις.
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις :on-line τράπεζες πληροφοριών, CD-ROM, multimedia.
 • Ιατρούς : αρχείο ασθενών, κλινικές σημειώσεις, βιβλιογραφία.
 • Μέσα ενημέρωσης : αρχείο κειμένων, φωτογραφιών, video και ήχου για εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, πρακτορεία ειδήσεων.
 • Νομικούς : ημερολόγια ενεργειών, αποφάσεις, νομολογία, υποθέσεις.
 • Τράπεζες : δάνεια, πιστώσεις, υποστήριξη αποφάσεων, αλληλογραφία.
 • Πολλαπλές πηγές εισαγωγής πληροφοριών – Εισαγωγή εγγράφων από επεξεργαστές κειμένου, Scanner, OCR.
 • Εξοικονόμηση χώρου – Συμπίεση των εγγράφων για αποτελεσματική διαχείριση των μέσων αποθήκευσης.
 • Προσαρμοσμένες αναφορές – Δυνατότητες εκτύπωσης προσχεδιασμένων αναφορών ανάλογες με τις ανάγκες του οργανισμού
 • Επεκτασιμότητα – Σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. On-line help στα Ελληνικά.
 • Διαχείριση βοηθητικών αρχείων – Εισαγωγή, τροποποίηση καταλόγων.
 • Ασφάλεια – Ψηφιακές υπογραφές και κρυπτογράφηση στα έγγραφα
 • Πλήρης ανάκτηση κειμένου – Με οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις στα κείμενα.
 • Έξυπνη αναζήτηση – Με όλες τις δυνατές καταλήξεις και χρήση θησαυρών λέξεων.
 • Σύνθετη αναζήτηση – Με συνδυασμό σε όλα τα στοιχεία του εγγράφου όπως: αριθμός εγγράφου, είδος, τίτλος, κατηγορία, θέμα, λέξεις ή φράσεις.
 • Σχετικότητα – Ανάκτηση των εγγράφων που το περιεχόμενό τους είναι σχετικό με την έκφραση αναζήτησης
 • Αυτόματη επισήμανση λέξεων – κλειδιών – Αυτόματο “φώτισμα” των λέξεων των κειμένων.
 • Επιλεκτική ταξινόμηση – Ταξινόμηση ως προς κάποια στοιχεία π.χ είδος, ημερομηνία εισαγωγής, τίτλος.
 • Οργανωμένη παρουσίαση πληροφοριών – Εμφάνιση των εγγράφων είτε ολόκληρων είτε σε μορφή λίστας.
 • Ποικιλίας εμφάνισης – Επιλογή καταλόγων εμφάνισης
 • Φιλικό περιβάλλον Εργασίας – Γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. On – line help στα Ελληνικά.
 • Drag & Drop λειτουργία – Εισαγωγή αρχείων από καταλόγους των windows: αρχείων κειμένου, εικόνας, e-mail ή/ και Fax.
 • Εκδόσεις – Υποστήριξη versioning control, check-in, check-out.
 • Δρομολόγηση – Αποστολή σε χρήστη, τμήμα, ομάδα χρηστών, διεύθυνση.
 • Επίβλεψη – Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών όπου περιγράφεται κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κτλ.
 • Καθοδήγηση – Επιλογή ενέργειας από λίστα, δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων βημάτων ενέργειας και επιστροφή σε προηγούμενο βήμα.
 • Ψηφιακή Υπογραφή σε κάθε βήμα
 • Πολυδιάστατη ασφάλεια – Ασφάλεια του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανα χρήστη ή ομάδα χρηστών. Υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου (LDAP)
 • Εξουσιοδοτήσεις – Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Προστασία – Συνεργασία με προγράμματα κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών.
 • Προσαρμοσμένες λύσεις – Προσαρμογή των εφαρμογών ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης σας
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα – Το ΑΡΧΕΙΟΝ – XML διατίθεται σε Linux, Unix και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων – Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle, SQL Server, MySQL κλπ
 • Application Servers – Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ