Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML υποστηρίζει την νέα έκδοση του προγράμματος “Δι@ύγεια ΙΙ”


Από τις 10 Ιουνίου 2014 τέθηκε σε λειτουργία η νέα λειτουργικότητα του Προγράμματος Διαύγεια, “Δι@ύγεια ΙΙ” του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης