Αποφάσεις Προέδρου ΕΕΤΤ 1

Αποφάσεις Προέδρου ΕΕΤΤ


Η Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, επεκτείνει τη χρήση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML με την ένταξη των αποφάσεων Προέδρου , Αντιπροέδρου και μελών Ολομέλειας στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων. Το Βιβλίο αποφάσεων Προέδρου ήταν μέχρι πρόσφατα χειρόγραφο. Στο εξής, οι αποφάσεις Προέδρου , Αντιπροέδρου και μελών Ολομέλειας της ΕΕΤΤ θα καταχωρούνται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά εντός του οργανισμού. H Hypersystems δημιούργησε τις κατάλληλες φόρμες μεταδεδομένων και σχεδίασε τις απαραίτητες ροές εργασιών για τη διακίνηση των αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΕΤΤ. Παράλληλα αξιοποίησε τη λειτουργικότητα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για αυτοματοποιημένη ανάρτηση εγγράφων στον διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι αναρτητέες αποφάσεις Προέδρου, Αντιπροέδρων και Ολομέλειας της ΕΕΤΤ αναρτώνται πλέον μέσα από τη χρήση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML

Η ΕΕΤΤ χρησιμοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών ΑΡΧΕΙΟΝ-XML από το έτος 2007, για την ηλεκτρονική διαχείριση των :

  • Εγγράφων Αλληλογραφίας (εισερχόμενη-εξερχόμενη)
  • Εγγράφων Εσωτερικής Αλληλογραφίας
  • Εισηγήσεων για Ολομέλεια
  • Αποφάσεων Ολομέλειας
  • Συνεδριάσεων Ολομέλειας

Επιπλέον η ΕΕΤΤ θα χρησιμοποιεί και την λειτουργικότητα της αυτοματοποιημένης ανάρτησης εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για τις Αποφάσεις της Ολομέλειας

Δείτε επίσης

δημοφιλή