Προκαθορισμένες ροές με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στην ΕΕΤΤ 1

Προκαθορισμένες ροές με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στην ΕΕΤΤ


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναβάθμισε τις λειτουργικότητες που προσφέρονται από την εφαρμογής ΣΗΔΕ

H αναβάθμιση αυτή αφορά :

  • Αυτοματοποιημένη ροή εγκριτικής διαδικασίας, με επιλογή των υπαλλήλων που συνυπογράφουν ή εγκρίνουν ένα Σχέδιο, μια Ατομική Πράξη, μία Εισήγηση και μία Απόφαση, με προκαθορισμένες ροές από τον εισηγητή
  • Ψηφιακές Υπογραφές μέσα από την χρήση της εφαρμογής ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
  • Υποχρεωτική η Ψηφιακή Υπογραφή μέσω του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, στις αυτοματοποιημένες ροές της κάθε εγκριτικής διαδικασίας
  • Αυτόματη μετατροπή του Σχεδίου, σε Εξερχόμενο, μετά την υπογραφή του τελικού υπογράφοντος
  • Ένθεση Στοιχείων Πρωτοκόλλου και ΑΔΑ από ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, στο τελικό Εξερχόμενο έγγραφο, Ατομική Πράξη, Απόφαση Ολομέλειας

Η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συμβολαίου συντήρησης των εφαρμογών ΣΗΔΕ της ΕΕΤΤ από την HYPERSYSTEMS.

Δείτε επίσης

δημοφιλή