ΕΟΕ και ΕΤΕΑΝ αναβαθμίζουν τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου


Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ-πρώην ΤΕΜΠΜΕ), χρησιμοποιούν το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση και διακίνηση των εγγράφων Αλληλογραφίας.
Οι ανωτέρω φορείς χρησιμοποιούσαν την παλαιότερη έκδοση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB της Hypersystems.