Η HYPERSYSTEMS αναβάθμισε την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 1

Η HYPERSYSTEMS αναβάθμισε την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015


H Hypersystems αναβάθμισε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, το οποίο διατηρεί συνεχώς, από 5/10/2006, σύμφωνα με την τελευταία απαίτηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αφορά :

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
  • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πιστοποιητικό έχει ισχύ για μία τριετία (μέχρι 28/10/2021). Για την ανανέωση του πιστοποιητικού, πραγματοποιούνται ετήσιες επιθεωρήσεις από τον αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, EQA.

Δείτε επίσης

δημοφιλή