Σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης

HPRESS-XML - Συντακτικό Σύστημα 1

Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.

 • Είσοδος πληροφοριών από διάφορες πηγές (πρακτορεία ειδήσεων, δημοσιογράφοι, φάξ, ανταποκριτές). Οι πληροφορίες είναι σε μορφή κειμένων, εικόνων, γραφικών, video και ήχου.
 • Καταχώριση και προσπέλαση των ειδήσεων κατά έκδοση, συντάκτη, προέλευση, κατηγορία, έκταση, τίτλο, σελίδα κτλ.
 • Επεξεργασία ειδήσεων (αντιγραφή, μετακίνηση, σύνθεση, διαχωρισμός οθόνης, επεξεργασία κειμένου).
 • Ελεύθερη αναζήτηση (full text retrieval) με οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις, με όλες τις δυνατές καταλήξεις και με χρήση θησαυρού συνωνύμων.
 • Άμεση (on – line) προσπέλαση σε απεριόριστο όγκο πληροφοριών.
 • Παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης των δημοσιογράφων με το κεντρικό σύστημα.
 • Ειδική έκδοση για διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δελτίων.
 • Σύνδεση με υποσύστημα σελιδοποίησης για εκδοτικές εργασίες.
 • Διαβάθμιση ασφαλείας του συστήματος με ορισμό διαφορετικών δικαιωμάτων προσπέλασης σε συντάκτες, αρχισυντάκτες, χειριστές ή τους υπεύθυνους του συστήματος.
 • Λήψη ειδήσεων ταυτόχρονα από διαφορετικά πρακτορεία ειδήσεων (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά).
 • Διαβάθμιση των ειδήσεων ανάλογα με την σπουδαιότητα.
 • Ενημέρωση συντακτών για αφίξεις σημαντικών ειδήσεων. Αρχειοθέτηση στο σύστημα βάσης δεδομένων.
 • Αντιγραφή μιας ή περισσοτέρων ειδήσεων και μεταφορά στο σύστημα σύνταξης ειδήσεων.
 • Αναζήτηση ειδήσεων με οποιαδήποτε λέξη ή συνδυασμό λέξεων στο κείμενο και στον τίτλο.
 • Αναζήτηση με συνδυασμό λέξεων και στοιχείων όπως ημερομηνία, πρακτορείο, κατηγορία, προτεραιότητα, τίτλο.
 • Διαχείριση προσωπικών θεματικών φακέλων με σχετικές ειδήσεις.
 • Σύγχρονη αρχιτεκτονική INTERNET/INTRANET σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Επέκταση του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.
 • Ταχύτατη και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.
 • Εξαιρετικά ασφαλές για συνεχή 24ωρη λειτουργία (διπλό σύστημα υπολογιστών).
 • Πολύ φιλικό και εύκολο στη χρήση με οθόνες οδηγιών για κάθε λειτουργία.
 • Τροποποίηση του συστήματος ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε περιβάλλοντος.
 • Σύνδεση με υπάρχοντα συστήματα υπολογιστών στον οργανισμό.
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα – Το HPRESS -XML διατίθεται σε Linux, Unix και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων – Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle, SQL Server, MySQL κλπ
 • Application Servers – Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ