Προκαθορισμένες δρομολογήσεις


Αναβάθμιση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML που παρέχει πρόσθετες διευκολύνσεις όπως οι προκαθορισμένες δρομολογήσεις για την αυτοματοποίηση της ροής εργασιών (προκαθορισμένες δρομολογήσεις).

Δείτε επίσης

δημοφιλή