Το E-PRONOIA αλλάζει τον χάρτη της κοινωνικής πρόνοιας με τη συμμετοχή του ΑRΧΕΙΟΝ-XML


To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών E-PRONOIA , το οποίο αλλάζει το χάρτη της πρόνοιας στην Ελλάδα, αξιοποιεί το λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems για τις λειτουργίες Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την αξιοποίηση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ


Η Hypersystems ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων με το λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στα πλαίσια της πράξης “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.