Η Hypersystems, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της διαθέτει πιστοποιητικό διαβάθμισης επιπέδου ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-NATO SECRET-EU SECRET σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (E.K.B.A.)

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχει εκδοθεί από αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ