Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Ροής Εγγράφων σε Open Source περιβάλλον


Στις μέρες μας, οι τεχνολογικές εφαρμογές του Ανοικτού Λογισμικού (Open Source) έχουν γίνει απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο Τομέα.