Πιστοποίηση της Hypersystems για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού 1

Πιστοποίηση της Hypersystems για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού


 Hypersystems στα πλαίσια της βελτίωσης των πολιτικών ασφάλειας στα έργα διαχείρισης εγγράφων που αναλαμβάνει και έχουν υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, πιστοποιήθηκε για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό με το Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας επιπέδου ΑΠΟΡΡΗΤΟ — ΝΑΤΟ – EU SECRET σύμφωνα με τον Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/2005) μετά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας μας από ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – ΓΕΕΘΑ.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό, ενώ το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει ύψιστη ασφάλεια στις διαβαθμισμένες πληροφορίες και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που προκύπτουν από:

  • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας
  • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών
  • Παράνομη χρήση και έκθεση εθνικών ή εταιρικών πληροφοριών σε τρίτους

Με την πιστοποίηση αυτή, η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει έργα ασφαλούς διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων στους τομείς άμυνας και εξωτερικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (NATO, Eυρωπαϊκή Ένωση κλπ).

Δείτε επίσης

δημοφιλή