Παραχώρηση άδειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας 1

Παραχώρηση άδειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας


Hypersystems παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση του εκπαιδευτικού λογισμικού της για μαθητές με προβλήματα ακοής (κωφούς και βαρήκοους), μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας

To λογισμικό είχε προμηθευθεί στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» του ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Γ’ ΚΠΣ) και του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), για «Δράσεις Υποστήριξης Μαθητών ΑΜΕΑ».

Μέσω της ελεύθερης διάθεσης των λογισμικών, συμβάλουμε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών αλλά και στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Δείτε επίσης

δημοφιλή