ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε περιβάλλον J2EE


Η εταιρία προχώρησε σε συνολική ανανέωση της τεχνολογικής πλατφόρμας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα web applications. Τότε έγινε η ανάπτυξη του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε περιβάλλον J2EE ενώ για την διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και την δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες XML, XSL, XSLT, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (XML Messaging, web services).

Δείτε επίσης

δημοφιλή