ΕΟΕ και ΕΤΕΑΝ αναβαθμίζουν τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 1

ΕΟΕ και ΕΤΕΑΝ αναβαθμίζουν τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου


Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ-πρώην ΤΕΜΠΜΕ), χρησιμοποιούν το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση και διακίνηση των εγγράφων Αλληλογραφίας.
Οι ανωτέρω φορείς χρησιμοποιούσαν την παλαιότερη έκδοση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB της Hypersystems. Με την χρήση της τελευταίας έκδοσης του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML έχουν στη διάθεσή τους :

  • Καλύτερη διαχείριση εγγράφων
  • Βελτιωμένες Αναζητήσεις
  • Προσαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό
  • Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 155
  • Υποστήριξη Ψηφιακών Υπογραφών σύμφωνα με τον κανονισμό του ΥΔιΜΗΔ
  • Δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάρτησης εγγράφων στη Δι@υγεια
  • Δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής εγγράφων με e-mail σε μη χρήστες του συστήματος (εσωτερικούς ή εξωτερικούς)

Στα πλαίσια της αναβάθμισης πραγματοποιήθηκε παράλληλα και η μετάπτωση των εγγράφων της παλαιάς εφαρμογής στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML

Δείτε επίσης

δημοφιλή