Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων στο Υπουργείο Εξωτερικών με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 1

Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων στο Υπουργείο Εξωτερικών με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML


Το Υπουργείο Εξωτερικών, από τις πρωτοπόρες υπηρεσίες του Δημοσίου που υιοθέτησαν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων σε περιβάλλον web (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB), εμπιστεύθηκε εκ νέου την Hypersystems για την αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων. Το νέο σύστημα, βασισμένο στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems, είναι πλέον σε λειτουργία στην Κεντρική Υπηρεσία από τις 25/6/2010 με σκοπό να επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις Αρχές; Εξωτερικού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι:

  • Πλήρες σύστημα για την αυτοματοποίηση της λήψης, διακίνησης διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αποστολής των εγγράφων του Υπουργείου (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML)
  • Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην Κεντρική Υπηρεσία, στις διευθύνσεις του Υπουργείου και στην πολιτική ηγεσία.
  • Εξειδικευμένη εφαρμογή λήψης / αποστολής fax στο Κέντρο Επικοινωνιών και στις  Βρυξέλλες (ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX)
  • Μαζική εισαγωγή κειμένων από ψηφιοποιημένες σελίδες (ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR)
  • Υποσύστημα επικοινωνιών (ΑΡΧΕΙΟΝ-COMM) με πολλαπλούς τρόπους (fax, data, omnisec, κρυπτογράφηση)
  • Αναζήτηση εγγράφων με πολλαπλούς τρόπους (ημερομηνία, αποστολέας αποδέκτης, θέμα, ελεύθερο κείμενο, κ.λ.π).
  • Ισχυροί μηχανισμοί ασφάλειας (κρυπτογράφηση, καταγραφή εκτυπώσεων με υδατογράφημα)
  • Περιβάλλον Linux RedHat cluster με ORACLE 10g Server, σε συνεχή λειτουργία 24 Χ 7 Χ 365
  • Υποστηρίζονται περισσότεροι από 300 χρήστες τοπικά και περισσότερα από 1500 έγγραφα ημερησίως
  • Μετάπτωση στο νέο σύστημα σε περίπου 5 εκ. έγγραφα από το 1999

Το έργο υλοποιήθηκε εξ’ολοκλήρου από την Hypersystems -με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών- σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής και τις αρμόδεις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Δείτε επίσης

δημοφιλή