Διάθεση της νέας έκδοσης του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML V4.3 1

Διάθεση της νέας έκδοσης του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML V4.3


Στα πλαίσια του στόχου για συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, και μελετώντας τόσο τις παρατηρήσεις των υπαρχόντων πελατών ,όσο και τις απαιτήσεις των ενδυνάμει νέων πελατών της, η Hypersystems ανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.3 
Η νέα έκδοση V4.3 περιλαμβάνει :

  • Αποκατάσταση των δυσλειτουργιών της προηγούμενης έκδοσης
  • Νέο υποσύστημα Επικοινωνιών
  • Νέο υποσύστημα Εκτυπώσεων
  • Βελτιωμένο υποσύστημα αναζητήσεων-Αναφορών
  • Βελτιωμένο υποσύστημα OCR

Η νέα έκδοση θα αντικαταστήσει την παλαιά σε όλους τους πελάτες οι οποίοι καλύπτονται από σχετικό συμβόλαιο συντήρησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή