Επέκταση εγκαταστάσεων


Επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε φορείς όπως ΕΕΤΤ, ΕΟΕ, ΕΤΕΑΝ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας – Πρόνοιας, ΟΓΑ κλπ και του HPRESS-XML στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Στο τέλος του έτους, η έκδοση 4.5 του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML ενσωμάτωσε τις τελευταίες αλλαγές στο Υποσύστημα Ψηφιακών Υπογραφών και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ. Παράλληλα βελτίωσε αισθητά την συνολική λειτουργικότητα.

Δείτε επίσης

δημοφιλή