Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9 1

Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9


Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Hypersystemsανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9

H νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.9 περιλαμβάνει τα εξής:

  • Βελτίωση του υποσυστήματος ψηφιακών υπογραφών (καθορισμός θέσης υπογραφής στο word, χρήση proxy, installation wizard, παράμετροι ορατής υπογραφής κλπ)
  • Υποστήριξη σύνδεσης από το ίδιο session σε πολλαπλά  tab και παράθυρα
  • Active Directory Single Sign On (SSO) με load balancing, υποστήριξη Oracle Authentication Management (OAM)
  • Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε σύνθετες λειτουργίες
  • Υποστήριξη νεότερων εκδόσεων application servers (web logic 12.1.3)

H έκδοση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες οι οποίοι καλύπτονται από σχετικό συμβόλαιο συντήρησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή