ΑΡΧΕΙΟΝ-XML 4.4


Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συντακτικού Συστήματος για τις ανάγκες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και την ΕΡΤ. Επίσης παρουσιάστηκε η έκδοση 4.4 του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML η οποία είναι σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για τον χειρισμό των Ηλεκτρονικών αρχείων, τις ψηφιακές Υπογραφές και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δείτε επίσης

δημοφιλή