Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Ροής Εγγράφων σε Open Source περιβάλλον 1

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Ροής Εγγράφων σε Open Source περιβάλλον


Στις μέρες μας, οι τεχνολογικές εφαρμογές του Ανοικτού Λογισμικού (Open Source) έχουν γίνει απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Ειδικότερα στον Δημόσιο Τομέα, η αρχειοθέτηση, διαχείριση και ροή εγγράφων  (αλληλογραφία, εισηγήσεις, αποφάσεις, υπηρεσιακά σημειώματα κ.λπ.), «ταλαιπωρεί» τους περισσότερους οργανισμούς. Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου, άμεση διαθεσιμότητα, σύνθετες αναζητήσεις, υψηλός βαθμός ασφάλειας, χαμηλό κόστος είναι οι κυριότερες απαιτήσεις. Η σύγχρονη τεχνολογία απαντάει στο πρόβλημά σας και εμείς είμαστε έτοιμοι να σας προτείνουμε τις πιο αποτελεσματικές, λειτουργικές και ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες πάντα στις δικές σας ανάγκες.

Η Hypersystems, από τις πρωτοπόρες εταιρίες στο web, υποστηρίζει πλήρως με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML τις διαθέσιμες λύσεις ανοικτού λογισμικού καθώς επίσης και τις κατευθύνσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Government 2.0) στα πλαίσια της “Ψηφιακής Σύγκλισης” παρέχοντας μεταξύ άλλων:

  • υποστήριξη ανοικτών προτύπων
  • υποστήριξη ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) όπως λειτουργικά συστήματα (Linux), application servers (JBoss, Glashfish, TomCat) κλπ
  • υποστήριξη virtualization και cloud computing
  • υποστήριξη διαλειτουργικότητας (SOA, web services, REST)
  • πολυκαναλική διάθεση πληροφοριών (internet, mobile κλπ)

Δείτε επίσης

δημοφιλή