ΑΡΧΕΙΟΝ-WIN


Παρουσίαση του ΑΡΧΕΙΟΝ-WIN σε περιβάλλον MS-WINDOWS με αρχιτεκτονική client-server για την διαχείριση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων από scanner, από επεξεργαστές κειμένου κλπ.

 

Παρακολουθώντας στενά τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις στην διεθνή αγορά, που προήλθαν από την εμφάνιση του internet και webτεχνολογιών, η HYPERSYSTEMS υπήρξε από τις πρώτες εταιρίες που υιοθέτησαν web τεχνολογίες στις λύσεις λογισμικού. Έτσι, στις αρχές του 1996 υπήρξε η πρώτη έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB που κάλυπτε αρχικά το υποσύστημα αναζήτησης εγγράφων, άρθρων, φωτογραφιών από την εφαρμογή ΑΡΧΕΙΟΝ (χρήση στο δικτυακό τόπο της ΑΥΓΗΣ και της COMPULINK).

Δείτε επίσης

δημοφιλή