Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.5 1

Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.5


Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Hypersystemsανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.5.

H νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.5 περιλαμβάνει:

  • Βελτιωμένη υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών για χρήση από την ελληνική Δημόσια Διοίκηση σύμφωνα με το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης
  • Ανανεωμένο υποσύστημα μετατροπών εγγράφων σε διάφορες μορφές (doc, pdf, jpg κλπ)
  • Ενσωμάτωση των αλλαγών που έγιναν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ
  • Γρηγορότερες αναζητήσεις
  • Υποστήριξη νεώτερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων, web browsers, βάσεων δεδομένων και application servers
  • Υποστήριξη Java 8 με τα security enhancements
  • Διάφορες άλλες αλλαγές και βελτιώσεις (καθορισμός σειράς εγγράφων προς αποστολή, σύγκριση εκδόσεων, προσωρινές διαγραφές κλπ)

Η νέα έκδοση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες οι οποίοι καλύπτονται από σχετικό συμβόλαιο συντήρησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή