Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου 1

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου


Στα πλαίσια του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.), η Hypersystems ανέλαβε την υλοποίηση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης, Εγγράφων και Ροής Εργασιών, για τις 54 Κτηματικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των Νομών της Ελλάδας

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

  • Ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των Κτηματικών Υπηρεσιών
  • Διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο των τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Διασύνδεση με τις λοιπές εφαρμογές Μητρώου Δημοσίων Κτημάτων οι οποίες θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του ίδιου έργου

Το έργο έχει προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 24 μηνών, και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του έτους 2015.

Δείτε επίσης

δημοφιλή