Αρχές Εξωτερικού του ΥΠΕΞ


Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε μεγάλες Αρχές Εξωτερικού του ΥΠΕΞ. Παρουσιάσθηκε νέα έκδοση (v4.3) με την προσθήκη του module Communication Manager για την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων καθώς επίσης και υποσύστημα επικοινωνίας με την Δι@ύγεια με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής.

Δείτε επίσης

δημοφιλή