Διασύνδεση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1

Διασύνδεση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ


H Hypersystems ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του προγράμματος Δι@ύγεια (http://diavgeia.gov.gr) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει προσαρμόσει το λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-XML ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα προσφέρεται η λειτουργικότητα για αυτοματοποιημένη ανάρτηση πρωτοκολλημένου εγγράφου από το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στη Διαύγεια μέσω μηχανισμού web automation.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML διευκολύνει κατά πολύ τον χρήστη καθώς:

  • Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία Πρωτοκόλλου (Αριθμός, Ημ/νία, Θέμα), διότι αυτά είναι ήδη καταχωρημένα στην εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πεδία σταθερών επιλογών όπως π.χ. Επωνυμία Φορέα, ΑΦΜ Φορέα κ.λ.π.
  • Δεν χρειάζεται να σαρώσει ή να μετασχηματίσει το αναρτητέο έγγραφο σε PDF, διότι αυτό είναι ήδη αποθηκευμένο στην εφαρμογή και η εφαρμογή, κατά τη διαδικασία της ανάρτησης μετασχηματίζει τα αρχεία tiff, doc σε pdf.
  • Συμπληρώνονται αυτόματα τα κατάλληλα πεδία όταν είναι Ορθή Επανάληψη.
  • Αυτομοτοποιεί την ανάρτηση του εγγράφου στη Διαύγεια σαν αποτέλεσμα μιας ροής εργασίας.
  • Παρέχονται αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή