Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0 1

Νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0


Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Hypersystems ανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0

H νέα έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v5.0 περιλαμβάνει μεγάλες και ριζικές αλλαγές τόσο στην υποδομή όσο και στο user interface:

  • Αντικατάσταση των java applets  λόγω μη υποστήριξης πλέον από τους web browsers για λόγους ασφάλειας
  • Νέο interface για την επισύναψη εγγράφων με δυνατότητες online editing, Web Dav, OCR
  • Υποστήριξη OCR με το Finereader και το Tesseract OCR
  • Υποσύστημα διαλειτουργικότητας με restful API
  • Υποστήριξη νεότερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων, web browsers, βάσεων δεδομένων και application servers (Web Logic, Payara, WildFly)
  • Διάφορες άλλες αλλαγές και βελτιώσεις (καθορισμός διαβιβαστικού, autocomplete στις αναζητήσεις, επισύναψη νέων εκδόσεων εγγράφων, ιστορικό αναγνώσεων εγγράφων κλπ)

Η νέα έκδοση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες οι οποίοι καλύπτονται από σχετικό συμβόλαιο συντήρησης.

Δείτε επίσης

δημοφιλή