Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επεκτείνει το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο 1

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επεκτείνει το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο


Από τις 3/7/2013 οι Σχολές και τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (η σχολή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων λειτουργεί στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ) λειτουργούν την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems. Τα χειρόγραφα βιβλία πρωτοκόλλου καταργήθηκαν.

Η Hypersystems έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει αδιάλειπτα το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, στο ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ. Στα πλαίσια του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Παιδείας, τα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ και ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ συγχωνεύονται σε νέο Φορέα με την ονομασία ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Με την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», η νέα Διοίκηση του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, (πρώην ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) αποφάσισε την επέκταση της χρήσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στις Σχολές και τα Τμήματα που θα λειτουργούν σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο επιτρέποντας:

 • Αυτόματη απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου
 • Διατήρηση μεταδεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του ΤΕΙ
 • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφου τόσο στην αρχική του μορφή, όσο και σε PDF
 • Ροή Εργασιών (δρομολογήσεις) από και πρός όλους τους χρήστες της εφαρμογής βάσει κανόνων οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις λειτουργίες του ΤΕΙ
 • Αποστολή των καταχωρημένων στην εφαρμογή εγγράφων, αυτόματα με e-mail, σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία δεν είναι χρήστες της εφαρμογής
 • Χρήση ψηφιακών υπογραφών και διαλειτουργικότητας

Το σύστημα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ, στην ΠΑΤΡΑ.
Οι πόλεις στις οποίες υπάρχει πρόσβαση στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για το έτος 2013, είναι :

 • ΠΑΤΡΑ
 • ΑΙΓΙΟ
 • ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 • ΠΥΡΓΟΣ
 • ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 • ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Δείτε επίσης

δημοφιλή