Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML υποστηρίζει την νέα έκδοση του προγράμματος "Δι@ύγεια ΙΙ" 1

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML υποστηρίζει την νέα έκδοση του προγράμματος “Δι@ύγεια ΙΙ”


Από τις 10 Ιουνίου 2014 τέθηκε σε λειτουργία η νέα λειτουργικότητα του Προγράμματος Διαύγεια, “Δι@ύγεια ΙΙ” του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Hypersystems ανταποκρινόμενη στις ριζικές αλλαγές του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ έχει προσαρμόσει έγκαιρα το λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ-XML ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις και ελέγχους του προγράμματος.

Στη Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML διευκολύνει κατά πολύ τον χρήστη καθώς:

 • Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία Πρωτοκόλλου (Αριθμός, Ημ/νία, Θέμα), διότι αυτά είναι ήδη καταχωρημένα στην εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πεδία σταθερών επιλογών όπως π.χ. Επωνυμία Φορέα, ΑΦΜ Φορέα κ.λ.π.
 • Δεν χρειάζεται να σαρώσει ή να μετασχηματίσει το αναρτητέο έγγραφο σε PDF, διότι αυτό είναι ήδη αποθηκευμένο στην εφαρμογή και η εφαρμογή, κατά τη διαδικασία της ανάρτησης μετασχηματίζει τα αρχεία tiff, doc σε pdf.
 • Συμπληρώνονται αυτόματα τα κατάλληλα πεδία όταν είναι Ορθή Επανάληψη.
 • Αυτομοτοποιεί την ανάρτηση του εγγράφου στη Διαύγεια σαν αποτέλεσμα μιας ροής εργασίας.
 • Παρέχονται αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης.
 • Υποστηρίζονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τους διαφορετικούς τύπους Πράξεων στην νέα έκδοση.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η νέα λειτουργικότητα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ περιλαμβάνει:

 • Νέες κατηγορίες για τα Είδη Πράξεων
 • Πρόσθετα πεδία μεταδεδομένων για κάθε είδος Πράξης
 • Περισσότερους ελέγχους για την ορθότητα συμπλήρωσης των μεταδεδομένων
 • Περισσότερες από μία τιμές για ορισμένους τύπους μεταδεδομένων
 • Μαζική ανάρτηση προσωρινά αποθηκευμένων Πράξεων
 • Τροποποίηση αναρτημένης απόφασης από τον χρήστη
 • Βελτιωμένο τρόπο χειρισμού της Ορθής Επανάληψης

Η διασύνδεση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ επιτυγχάνεται μέσω του JSΟN API και εναλλακτικά με λήψη αποτελεσμάτων σε XML.

Δείτε επίσης

δημοφιλή