Σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την πιστοποίηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικές υπογραφές 1

Σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την πιστοποίηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικές υπογραφές


Σε ισχύ τέθηκε από 1/7/2017  το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (κανονισμός 910/2014 eIDAS) για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης και τις υπηρεσίες πιστοποιητικών για την επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων.

Επιδίωξη του νέου κανονισμού είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, με την παροχή κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών online υπηρεσιών στην Ένωση.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά έγγραφα η Hypersystems με το λογισμικό διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML υποστηρίζει πλήρως τα πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς επίσης και τα αποδεκτά πρότυπα προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (digital signatures – ψηφιακές υπογραφές).

Δείτε επίσης

δημοφιλή