Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων στο Υπουργείο Εξωτερικών με το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML


Το Υπουργείο Εξωτερικών, από τις πρωτοπόρες υπηρεσίες του Δημοσίου που υιοθέτησαν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων σε περιβάλλον web (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB), εμπιστεύθηκε εκ νέου την Hypersystems για την αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων. Το νέο σύστημα, βασισμένο στο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems, είναι πλέον σε λειτουργία στην Κεντρική Υπηρεσία από τις 25/6/2010 με σκοπό να επεκταθεί …

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Ροής Εγγράφων σε Open Source περιβάλλον


Στις μέρες μας, οι τεχνολογικές εφαρμογές του Ανοικτού Λογισμικού (Open Source) έχουν γίνει απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο Τομέα.