Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) 1
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο στην Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο σε Διευθύνσεις του Υπουργείου
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και διαχείρισης Αποφάσεων, στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου

Ηλεκτρονική, πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας

  • Αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση εγγράφων στις Διευθύνσεις, μέσω διασύνδεσης με την εφαρμογή του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
  • Διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο.
  • Αυτόματη Συσχέτιση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
  • Δυνατότητα δημιουργίας ενός Απαντητικού για πολλά εισερχόμενα έγγραφα
  • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
  • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης. 

Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, PAYARA Application Server