Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων 1

Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για την σύνταξη των δελτίων ειδήσεων, και διαχείριση, αποθήκευση θεμάτων, εκπομπών

  • Σύστημα ‘‘HPRESS-XML”, για την σύνταξη ειδήσεων και διαχείριση των δελτίων ειδήσεων
  • Αρχειοθέτηση και αναζήτηση των ειδήσεων, με οποιαδήποτε λέξη.
  • Διαχείριση Οδηγού Δελτίου, από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και ανάλογα με τα δικαιώματα της θέσης την οποία κατέχουν (Δημοσιογράφοι, Αρχισυντάκτες κ.λ.π)
  • Σύνδεση του συστήματος σύνταξης των ειδήσεων με teleprompter
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης των δημοσιογράφων μέσω Internet για την σύνταξη ειδήσεων και αποστολή στο κεντρικό σύστημα