Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στην Κύπρο 1

Πλήρες σύστημα ‘‘HPRESS’’,  σύνταξης των ειδήσεων για τηλεόραση στους ALPHA, ΑΝΤ1, OMEGA

  • Σύστημα ‘‘ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB’’/‘‘HPRESS-XML”, για την σύνταξη ειδήσεων και διαχείριση των δελτίων ειδήσεων
  • Αρχειοθέτηση και αναζήτηση των ειδήσεων, με οποιαδήποτε λέξη
  • Διαχείριση Οδηγού Δελτίου, από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και ανάλογα με τα δικαιώματα της θέσης την οποία κατέχουν (Δημοσιογράφοι, Αρχισυντάκτες κ.λ.π)
  • Σύνδεση του συστήματος σύνταξης των ειδήσεων με teleprompter
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης των δημοσιογράφων μέσω Internet, σύνταξη ειδήσεων και αποστολή στο κεντρικό σύστημα

Περιβάλλον λειτουργίας Oracle και Linux / Windows Servers σε σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας.