Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) 1

Πλήρες σύστημα ‘‘HPRESS-XML”, σύνταξης των ειδήσεων για τα διάφορα τμήματα του Πρακτορείου.

  • Σύστημα ‘‘ΑΡΧΕΙΟΝ-XML’’ για αρχειοθέτηση και αναζήτηση των κειμένων και των φωτογραφιών, με οποιαδήποτε λέξη. 
  • Σύνδεση του συστήματος σύνταξης των ειδήσεων με την Ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ για αυτόματη διαχείριση των ειδήσεων.
  • Αποστολή ειδήσεων και φωτογραφιών σε συνδρομητές.
  • Υποστηρίζονται 40 ταυτόχρονοι χρήστες.

Περιβάλλον λειτουργίας Oracle και Linux servers σε σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας.