Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακών Ενοτήτων 1

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για τις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας για τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.

  • Ηλεκτρονική, πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας (Εισερχόμενη, Οίκοθεν, Εμπιστευτική)
  • Διασύνδεση με επιχειρησιακές εφαρμογές για την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου
  • Ολοκλήρωση εγγράφων και ροών εργασίας, παρακολούθηση εκκρεμοτήτων ανά αρμόδια Υπηρεσία
  • Ισχυρό σύστημα διαχείρισης με παραμετροποίηση σε επίπεδο υπηρεσίας
  • Σύνθετη αναζήτηση με κριτήρια όπως ημερομηνία, κατηγορία, φάκελος, θέμα καθώς και με οποιαδήποτε λέξη στα κείμενα (full text retrieval)
  • Παραμετροποιήσιμο υποσύστημα αναφορών
  • Περιβάλλον Windows με Oracle Database Server, Oracle Application Server, Oracle Internet Directory.