Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Πυροσβεστικό Σώμα 1

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες

  • Ηλεκτρονική, πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας (Εισερχόμενη-Εξερχόμενη)
  • Αυτόματη Συσχέτιση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
  • Διαχείριση χρεώσεων ανά Αρμόδια Υπηρεσία.
  • Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο.
  • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
  • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης. 

Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, PAYARA Application Server