Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 1

Ηλεκτρονική Διαχείριση εγγράφων και Ροή Εργασιών, Ηλεκτρονική Διαχείριση Φακέλων για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

  • Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας (Εισερχόμενη-Εξερχόμενη) καθώς και Εσωτερικής αλληλογραφίας.
  • Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση Φακέλων (Εισηγήσεις προς την Ολομέλεια)
  • Διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο.
  • Αυτόματη Συσχέτιση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
  • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
  • Αυτοματοποιημένη Διαδικασία ροής Φακέλου εισηγήσεων προς την Ολομέλεια του ΕΣΡ, από το αρχικό στάδιο (Δημιουργία Φακέλου) έως το τελικό (Απόφαση Ολομέλειας/Αρχειοθέτηση)
  • Σύνθετη αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων οριζόμενο από τον εκάστοτε χρήστη (όπως π.χ. ημερομηνία, κατηγορία, φάκελος, θέμα κ.λ.π) καθώς και με οποιαδήποτε λέξη στα κείμενα (full text retrieval)
  • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης. 

Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, PAYARA Application Server