Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ) 1

Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

  • Ηλεκτρονική διαχείριση, πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων
  • Διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο.
  • Αυτόματη Συσχέτιση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
  • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
  • Σύνθετη αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων οριζόμενο από τον εκάστοτε χρήστη (όπως π.χ. ημερομηνία, κατηγορία, φάκελος, θέμα κ.λ.π) καθώς και με οποιαδήποτε λέξη στα κείμενα (full text retrieval)
  • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης. 

Περιβάλλον  J2EE, XML, ORACLE Database Server & Application Server