Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών 1

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα

  • Ηλεκτρονική, πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας (Εισερχόμενη, εξερχόμενη)
  • Αυτοματοποιημένες λειτουργίες δημιουργίας ταυτάριθμων εγγράφων (Απαντητικού και Ορθής Επανάληψης)
  • Αυτόματη συσχέτιση ταυτάριθμων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
  • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
  • Σύνθετη αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων οριζόμενο από τον εκάστοτε χρήστη (όπως π.χ. ημερομηνία, κατηγορία, φάκελος, θέμα κ.λ.π) καθώς και με οποιαδήποτε λέξη στα κείμενα (full text retrieval)
  • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης

Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, PAYARA Application Server