Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) 1

Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού του Μουσείου Τύπου Πατρών, στα πλαίσια  του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχειακού Υλικού του Μουσείου Τύπου Πατρών»

Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.esiepin.gr/mouseio-tipou/